سابقه کار حرفه‌ای دکتر شیوا فرمانی :

عضو انجمن مشاوره ایران به مدت 2 سال

عضو افتخاری انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه خوارزمی

عضو هیئت تحریریه نشریه علمی فرهنگی دانشجویی فراسو

مدیر مسئول نشریه علمی فرهنگی، دانشجویی آوای امید

عضو هیئت تحریریه نشریه فرهنگی، سیاسی دانشجویی سیاه سپید

عضو شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی مشاوره دانشگاه خوارزمی

کادر اجرایی نمایشگاه و سمینار تخصصی آسیب های اجتماعی و روانی شرکت های هرمی

شرکت در طرح کوچه گردان عاشق(جمعیت دانشجویی امام علی دانشگاه خوارزمی)

کارگاه تخصصی مصاحبه تشخیصی، 4 ساعت، دکتر محمد حاتمی از سوی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره (اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی)

همایش اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی از سوی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

کارگاه تخصصی شناخت درمانی هستی­نگر، 4 ساعت، دکتر بهمن بهمنی از سوی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره (اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی)

کارگاه تخصصی خانواده و اخلاق در مشاوره، 4 ساعت، دکتر شکوه نوابی نژاد از سوی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره (اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی)

حوزه تخصصی: فردی بزرگسال (با تاکید بر اختلالات طیف اعتیاد و رفتارهای پرخطر)

اسکرول به بالا