درمانگران

دانشجویی دکتری روانشناسی کودک و نوجوان
دکتری روانشناسی بالینی
کاندید دکتری روانشناسی بالینی

مریم پوررحیمی

دکتری روانشناسی
کاندید دکتری روانشناسی

آذیتا دریای لعل

دکترای روانشناسی بالینی
دکتر اشرف ذوالفقاری

اشرف ذوالفقاری

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
دکتر محمد راضی مرادی

محمد راضی مرادی

دکتری مشاوره

زینب رشید

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

پرسینا رنجگر

کارشناسی ارشد مشاوره
دکتر معصومه زارع

معصومه زارع

کارشناسی ارشد روانشناسی

فهیمه ساجدی فر

دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

محمدرضا سعید فیروز

کارشناسی ارشد مشاوره و دکتری مهارتی روانشاسی خانواده
کارشناسی ارشد مشاوره

آرزو سیاردوست

کارشناسی ارشد روانشناسی
کارشناسی ارشد روانشناسی
دکتری روانشناسی
کارشناسی ارشد روانشناسی
دکتری روانشناسی عمومی

شیوا فرمانی شهرضا

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
حمیدرضا فرهمند

حمیدرضا فرهمند

دکتری روانشناسی
کاندید دکتری روانشناسی
کاندید دکتری روانشناسی بالینی
کاندید دکتری روانشناسی بالینی
رعنا قنبرزاده

رعنا قنبرزاده

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

نیکزاد قنبری

دکتری روانشناسی بالینی

سودابه گلی‌پور

کارشناسی ارشد مشاوره
دکتر نازنین گمار

نازنین گمار

کارشناسی ارشد روانشناسی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
دکتر ثمرالسادات مرعشی

ثمر‌السادات مرعشی

روان‌پزشک

سعیده مصافی

دکتری روانشناسی سلامت

سمیه مقدسی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

عباس موزیری

دکتر مشاوره خانواده

دکتر نخعی

روانپزشک
دکتر الهام نعیم آبادی

الهام نعیم آبادی

کارشناسی ارشد مشاوره

مژگان هوشیار

کارشناسی ارشد روانشناسی
دکتر زهرا موسوی
کارشناسی ارشد روانشناسی
اسکرول به بالا