درمانگران

مرضیه اشراقی

دانشجویی دکتری روانشناسی کودک و نوجوان

فرشته آزادنیا

دکتری روانشناسی بالینی

مریم پوررحیمی

دکتری روانشناسی

لیلا خانی

کارشناسی ارشد روانشناسی

آذیتا دریای لعل

کارشناسی ارشد روانشناسی
دکتر محمد راضی مرادی

محمد راضی مرادی

دکتری مشاوره

زینب رشید

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

پرسینا رنجگر

کارشناسی ارشد مشاوره
دکتر معصومه زارع

معصومه زارع

کارشناسی ارشد روانشناسی

فهیمه ساجدی فر

دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

محمدرضا سعید فیروز

کارشناسی ارشد مشاوره و دکتری مهارتی روانشاسی خانواده

اکرم سهرابی

کارشناسی ارشد مشاوره

آرزو سیاردوست

کارشناسی ارشد روانشناسی

الهام شریفی

کارشناسی ارشد روانشناسی
دکتر راضیه عاشوری

راضیه عاشوری

دکتری روانشناسی

رضا عبدی

کارشناسی ارشد روانشناسی

معصومه علی محمدی

دکتری روانشناسی عمومی
دکتر شیوا فرمانی شهرضا

شیوا فرمانی شهرضا

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

حمیدرضا فرهمند

دکتری روانشناسی
دکتر علی قائدنیا

علی قائدنیا

کارشناسی ارشد روانشناسی

نیکزاد قنبری

کارشناسی روانشناسی

مریم گلی‌پور

کارشناسی ارشد مشاوره
دکتر نازنین گمار

نازنین گمار

کارشناسی ارشد روانشناسی
دکتر هلن لشکری

هلن لشکری

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

هانیه لواف

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
دکتر ثمرالسادات مرعشی

ثمر‌السادات مرعشی

روان‌پزشک

سعیده مصاقی

دکتری روانشناسی سلامت

سمیه مقدسی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

عباس موزیری

دکتر مشاوره خانواده

دکتر نخعی

روانپزشک
دکتر الهام نعیم آبادی

الهام نعیم آبادی

کارشناسی ارشد مشاوره

مژگان هوشیار

کارشناسی ارشد روانشناسی
اسکرول به بالا