مرکز مشاوره شیوا مفتخر است که مجوز رسمی از وزارت ورزش و جوانان و بهزیستی را دارا می باشد.

پروانه فعالیت

پروانه مسئول فنی

پروانه مسئول فنی

پروانه فعالیت

صاحب امتیاز و رئیس​

دکتر علی قائدنیا

علی قائدنیای جهرمی

مدیر داخلی​

آرزو سیاردوست تبریزی

آرزو سیاردوست تبریزی

مسئول پذیرش صبح​

زهرا حسینی

زهرا حسینی

مسئول پذیرش عصر​

الهه ممقانی

 الهه ممقانی

اسکرول به بالا