سابقه کار حرفه‌ای دکتر آرزو سیاردوست:

دانشگاه پیامنور واحد آستانه اشرفیه
تدریس کارگاههای عمومی و مهارت آموزشی

تدریس:
دانشگاه پیامنور واحد آستانه اشرفیه
تدریس کارگاههای عمومی و مهارت آموزشی

دوره های آموزشی:
1-دارای گواهینامه ی شرکت در دوره ی آموزشی تخصصی مهارت افزایی و پرورش مشاور به مدت 500 ساعت در
مرکز روانشناسی و مشاوره ی موفقیت

2-دارای گواهینامه ی شرکت در دوره ی مهارت افزایی و پرورش مشاور به مدت 200 ساعت در موسسه ی آموزش
عالی آزاد آرمان
3-دارای گواهینامه ی شرکت در دوره ی تربیت درمانگر حرفه ای به مدت 100 ساعت در مرکز روانشناسی و
مشاوره ی بینش
4-دارای گواهینامه ی شرکت در دوره ی آموزشی مشاوره تحصیلی به مدت 50 ساعت در مرکز روانشناسی و مشاوره
بینش نوین

اسکرول به بالا