هانیه لواف
  • تخصص: کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
  • شرکت: خدمات روانشناسی و مشاوره شیوا

اطلاعات تیم

دارای پروانه تخصصی از سازمان نظام روانشناسی

بیش از 5 سال سابقه ارائه خدمات تخصصی روانشناسی و مشاوره

 

حوزه فعالیت تخصصی ایشان عبارت است از:

آموزش والدین

درمان اختلالات اضطرابی و رفتاری کودک و نوجوان

سنجش هوش و نقص توجه و اختلالات یادگیری و استعداد یابی

آموزش مهارت های زندگی به کودکان

برگزاری کارگاه ها ویژه والدین و کودکان