الهام شریفی
  • تخصص: کارشناسی ارشد روانشناسی
  • شرکت: خدمات روانشناسی و مشاوره شیوا

اطلاعات تیم

دارای پروانه تخصصی از سازمان نظام روانشناسی

بیش از 10 سال سابقه ارائه خدمات تخصصی روانشناسی و مشاوره

 

حوزه فعالیت تخصصی ایشان عبارت است از:

کودک و نوجوان،

مشاوره فردی

خانواده