آرزو سیاردوست
  • تخصص: کارشناسی ارشد روانشناسی
  • شرکت: خدمات روانشناسی و مشاوره شیوا

اطلاعات تیم

روانشناس و دارای بیش از 5 سال سابقه ارائه خدمات تخصصی روانشناسی

دارای پروانه تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

مدرس دانشگاه

 

حوزه فعالیت تخصصی ایشان عبارت است از:

فردی بزرگسال، اختلالات خلقی، ازدواج، تعارضات زناشویی و خانوادگی