دکتر

دکتری روانشناسی و مشاور تحصیلی

دکتر کیوان رفیعیان

سابقه کار حرفه‌ای دکتر کیوان رفیعیان:

مدرس دروس روانشناسی در سطح لیسانس دانشگاه فرهنگیان
مشاور دبیرستان های البرز و شاهد مبشر تهران منطقه ۶
مشاور مراکز مشاوره آموزش و پرورش
مشاور مرکز مشاوره هستی
مشاور مرکز مشاوره امین
دارای چندین مقاله علمی پژوهشی و همایشیک

اسکرول به بالا