دکتر

روانشناس، مشاور و مدرس دانشگاه

دکتر علیرضا زارعی

سابقه کار حرفه‌ای دکتر علیرضا زارعی:


مشاوره فردی، خانواده، پیش از ازدواج و مشاوره مدیریت
مربی مهارت های زندگی، مهارت های ارتباطی، شخصیت شناسی
برگزاری دوره های مهارت های ارتباطی برای مدیران میانی و عالی در سطح تهران و استانهای کشور

برگزاری دوره های مهارت های ارتباطی برای مدیران میانی و عالی در سطح تهران و استان های کشور

برگزاری کارگاه های ارتباط موثر، اعتماد به نفس، قاطعیت، مدیریت استرس، شخصیت شناسی، خودآگاهی، مذاکره وحل تعارض و…..

حوزه تخصصی: فردی بزرگسال (با تاکید بر اختلالات طیف اعتیاد و رفتارهای پرخطر)

اسکرول به بالا