آخرین مدرک تحصیلی:

دکترای تخصصی روانشناسی عمومی

پروانه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره: به شماره 5507

روانشناس و برگزار‌کننده انواع کارگاه‌های تخصصی در حوزه فردی و بزرگسال

سابقه کار حرفه‌ای معصومه علی‌محمدی:

   کارشناس و روانشناس معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

روانشناس و کارشناس پژوهش دانشکده پیراپزشکی سرخه

مسئول بهداشت روان شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه

مشاور امور بانوان دانشکده پیراپزشکی

عضو هسته مشاوره پیشرفت تحصیلی در دانشکده پیراپزشکی

 

روانشناس درمانگاه شهرستان سرخه

روانشناس کلینیک شرکت گاز شهرستان سمنان

روانشناس مرکز مشاوره دانشگاه پیام نور

مشاور مدرسه راهنمایی غیرانتفاعی هدف سمنان

مدیر کلاس‌های اوقات فراغت فرزندان کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان سمنان (تابستان 1384)

شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه به عنوان مسئول بهداشت روان از سال 93 تا سال 95، مشاوره به عموم مردم در کلینیک شرکت گاز از سال 92 تا 94، مشاوره به دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی سمنان و دانشگاه پیام نور، شاغل در معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با سمت روانشناس از مهر 87 تا مرداد ماه سال 93

شرکت در دوره آموزشی روان درمانی اختلال شخصیت مرزی با تدریس دکتر حسن حمیدپور در سال 1400(در حال آموزش)، شرکت در دوره آموزشی ACT با تدریس دکتر حسن حمیدپور در سال 1400(در حال آموزش)، شرکت در دوره آموزشی CBT با تدریس دکتر حسن حمیدپور در سال 1400(در حال آموزش)، شرکت در دوره کارورزی با رویکرد CBT  به مدت 6 ماه تحت آموزش و نظارت دکتر شهرام محمدخانی در سال 98

دکتر معصومه علی‌محمدی

اینجانب معصومه علی محمدی دکترای تخصصی روانشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود می باشم که دوره كارشناسي ارشد خود را در این رشته با گرايش روانسنجي از دانشگاه علامه طباطبايي تهران اخذ نموده و از دوره كارشناسي با مدرک روانشناسي فارغ التحصیل شده ام. عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران با شماره عضویت:5507 بوده و همچنین عضو انجمن روانشناسی ایران و انجمن روانشناسی اجتماعی می باشم.

اسکرول به بالا