آخرین مدرک تحصیلی:

کاندید دکتری روانشناسی کودک و نوجوان (استثنایی)دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

پروانه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره: به شماره 30987

مشاور و روانشناس و متخصص در تشخیص و درمان اختلالات کودک و نوجوان

ینردسمر

سابقه کار حرفه‌ای مرضیه اشراقی:

مشاور مهد کودک عزیز خانم
درمانگر اتیسم در مدرسه اتیسم عدالت
درمانگر اختلالات کودک و نوجوان مرکز ذهن زیبا
مشاوره خانواده در ۱۴۸۰

 

مشاور کودک و خانواده در پزشکت
مدت ۳ سال مدرس ابتدایی کودکان اتیسم و سندرم دان
گذراندن کارگاه های تخصصی مهارت زندگی ،مهارت فرزند پروری،مشاوره پیش از ازدواج ،اختلالات cbt،تربیت جنسی ، اختلال ADHDنقص توجه

کودک و اختلالات کودک و نوجوان و مشاوره خانواده

کارشناس روانشناسی بالینی ،ارشد کودک و نوجوان ،کاندید دکتری کودک و نوجوان

مرضیه اشراقی کارشناس روانشناسی بالینی و کاندید دکتری تخصصی روانشناسی کودک و نوجوان ( استثنایی) دانشگاه تهران مرکز عضو سازمان روانشناسی و مشاوره با کد( ۳۰۹۸۷) عضو خانه روانشناسان و مشاوران حق یاورانه همراه شما خواهم بود.
در زمینه مشاوره و روانشناس کودک و نوجوان و خانواده ،روان درمانگر فردی نوجوان ،کمک به بهبود روابط بین کودک و نوجوان و والدین ،درمانگر اختلالات CBT، مشاوره در زمینه اضطراب و مشکلات رفتاری ،افسردگی و سوگ و خشم و مشکلات عصبی رشدی تحولی کودک و نوجوان ،مهارت های زندگی و فرزندپروری ،مشاوره فردی ،تربیت جنسی .

اسکرول به بالا