آخرین مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد بالینی

پروانه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره: به شماره 5634

مشاور و مدرس مباحث تخصصی در زمینه روانشناسی

دکتر هلن لشکری

سابقه کار حرفه‌ای هلن لشکری:

مشاور تلفنی خطوط صدای یارا(داوطلب)
مشاور دانشگاه علمی کاربردی و برگزارکننده کارگاههای: خلق زندگی شاد، خودآگاهی، بیایید در مورد افسردگی حرف بزنیم، ارتباط موثر ،خود مراقبتی…

مقاله: نقش میانجی گر استرس ادراک شده در رابطه بین سخت رویی و کیفیت زندگی در افراد همودیالیز (فصلنامه روانشناسی کاربردی)، دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۹۴

خلق زندگی شاد، خودآگاهی، بیایید در مورد افسردگی حرف بزنیم، ارتباط موثر ،خود مراقبتی…

روانپویشی فشرده و کوتاه مدت ISTDP، کارگاه تخصصی تربیت در مانگر شناختی _رفتاری، دوره بهوشیاری در ISTDP، ارزیابی جامع شخصیت سواپ(SWAP)

اسکرول به بالا