آخرین مدرک تحصیلی:

کاندید دکتری روان شناسی بالینی دانشگاه شیراز

پروانه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره: به شماره 326

مشاور، روانشناس و مدرس انواع دوره‌ها و مباحث تخصصی روانشناسی

حمید اسدی

سابقه کار حرفه‌ای حمید اسدی:

مشاوره فردی آموزش پرورش
مشاوره بالینی دانشگاه ش بهشتی
روان شناس مرکز مشاوره میعاد
نویسنده و مترجم ۴ عنوان کتاب تخصصی

 

بیش از 20 مقاله علمی ترویجی و علمی-پژوهشی تدوین تخصصی ماتریکس درمان پذیرش و تعهد برای اختلالات اضطرابی
برگزاری کارگاه توجه آگاهی
برگزاری کارگاه ماتریکس اکت برای اختلال اضطراب اجتماعی

مشاوره فردی و بزرگسال و مشاوره کودک و نوجوان با تاکید بر اختلالات طیف اضطرابی و افسردگی، وسواس، بدنی شکل و تجزیه ای

الگوی فراتشخیصی یکپارچه نگر ماتریکس درمان پذیرش و تعهد، درمان مبتنی بر شفقت، طرحواره درمانی و درمان شناختی رفتاری و هیپنوتراپی

اسکرول به بالا