آخرین مدرک تحصیلی:

فوق لیسانس روانشناسی سلامت دکتری روانشناسی بالینی

پروانه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره: 

مشاور و درمانگر متخصص در حوزه تعارضات زناشویی (مشاوره زوجین) و اختلالات فردی (مشاوره فردی)

دد

سابقه کار حرفه‌ای فرشته آزادنیا:

اجرای بیش از ۵۰۰ عنوان کارگاه های آموزشی در مراکز مختلف از جمله فرهنگسراها، آموزشگاه های کنکور، مراکز بازپروری، شهرداری و…
درمانگر تخصصی در مراکز مشاوره و سازمان هایی همچون شهرداری در حوزه های تعارضات زناشویی، آسیب های فردی و…

 

مترجم سه عنوان کتاب
نویسنده ی سه عنوان کتاب در حوزه ی خانواده ، سالمندان و…
نویسنده ۵ عنوان مقاله

اسکرول به بالا