آخرین مدرک تحصیلی:

کاندید دکتری روانشناسی

پروانه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره: به شماره 23582

روانشناس و مدرس دوره‌های تخصصی در حوزه روانشناسی و مشاوره

دکتر اکرم سهرابی

سابقه کار حرفه‌ای اکرم سهرابی:

برگزاری کارگاه های سرای محله شهرداری

دانشگاه،روانشناس درحوزه خانواده

تالیف کتاب و ترجمه

داشتن مقالات isc

 

مدرس دانشگاه رسام کرج

گذراندن دوره‌های حرفه‌ای روانشناسی

برگزاری دوره‌های تخصصی روانشناسی

مشاوره فردی بزرگسال و مشاوره خانواده

(مشاوره بیش از ازدواج،زوج درمانی،اختلالات اضطرابی،افسردگی،وسواس،بهبود روابط والد-فرزند)

گذراندن بیش از۱۵۰۰ساعت کارگاه های تخصصی در حوزه روانشناسی و برگزاری کارگاه

اسکرول به بالا