در دوران کرونا می خواهم در کدام ناحیه زندگی کنم؟؟ در حال حاضر شما در کدام ناحیه زندگی می کنید؟؟؟؟🤔🤔

کتاب خوانی برای کودکان

nikfarjam 26 فروردین 1399
  بهترین کار در این روزهایی که در قرنطینه به سر میبریم کتاب خواندن برای کودکان است.پس بهتر با اصول این موضوع...
  علائم بالینی متداول ترین نشانه اختلال دکتر استرنج لاو ناتوانی در کنترل دست و حرکات مستقل، غیرعادی و غالبا مخرب آن...
سندروم دست بی قرار چیست؟! میگنا- سندرم دست بی قرار با احساس سوزش ناخوشایند، به ویژه در زمان استراحت تعریف می شود....
  فیلم Groundhog Day یا روز موش‌خرما داستان یه خبرنگاره که برای تهیه‌ی یه گزارش به یه شهر دورافتاده می‌ره که از...
  باتوجه به اینکه مشاوره در حین ازدواج  زمانی است که ازدواج زوجین قطعی شده، چه اثری در این مرحله در روند...
X