درمانگران

علی قائدنیای جهرومی

موسس،مسئول فنی

سارا عرب

مدیریت کلینیک

درمانگران

دکتر اکرم سهرابی

اکرم سهرابی

درمانگر فردی و بزرگسال

رضا عبدی

زوج درمانگر و درمانگر فردی

مارال حقیقی

درمانگر فردی بزرگسال

نازنین گُمار

درمانگر کودک

سروش علیمردانی

درمانگر فردی بزرگسال

الناز طالبی

بازی درمانگر کودک

مرضیه لَرنی

طرحواره درمانگر

محمدحسین شیخ

درمانگر اعتیاد
IMG_20221011_122704_322

طاهره کیایی

درمانگر فردی بزرگسال
اسکرول به بالا