دکتر شادی نوروزعلی
  • تخصص: کاندید دکتری مشاوره توانبخشی
  • شرکت: خدمات روانشناسی و مشاوره شیوا

اطلاعات تیم

پزشک عمومی و کاندید دکتری مشاوره توانبخشی

حوزه تخصصی فعالیت ایشان عبارت اند از:

مشاوره فردی (افسردگی، اختلالات اضطرابی)

مشاوره پیش از ازدواج

مشاوره توانبخشی به بیماران مزمن و صعب العلاج و خانواده های بیماران

فرزندپروری بعد از طلاق