دکتر راضیه عاشوری
  • تخصص: دکتری روانشناسی
  • شرکت: خدمات روانشناسی و مشاوره شیوا

اطلاعات تیم

بیش از 10 سال سابقه ارائه خدمات روانشناسی تخصصی

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و مدرس دانشگاه

 

حوزه تخصصی فعالیت ایشان عبارت است از:

درمان فردی بزرگسال

اختلالات اضطرابی و افسردگی

مشاوره پیش از ازدواج