پریسا رنجگر
  • تخصص: دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره
  • شرکت: خدمات روانشناسی و مشاوره شیوا

اطلاعات تیم

دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره

دارای پروانه تخصصی از سازمان نظام روانشناسی

بیش از 5 سال سابقه ارائه خدمات تخصصی روانشناسی و مشاوره

 

حوزه فعالیت تخصصی ایشان عبارت است از:

درمان مشکلات و اختلالات کودکان (اضطراب، افسردگی، پرخاشگری، لجبازی، نافرمانی و ….)

آموزش والدین

برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه والدین و کودکان