دکتر محمدرضا شگرف نخعی
  • تخصص: متخصص روانپزشکی (اعصاب و روان)
  • شرکت: خدمات روانشناسی و مشاوره شیوا

اطلاعات تیم

روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه

بیش از 15 سال سابقه ارائه خدمات تخصصی روانپزشکی