محمدرضا سعید فیروزه
  • تخصص: کارشناسی ارشد مشاوره و دکتری مهارتی روانشناسی خانواده
  • شرکت: خدمات روانشناسی و مشاوره شیوا

اطلاعات تیم

سابقه بیش از 15 سال ارائه خدمات تخصصی مشاوره روانشناسی

دارای پروانه تخصصی روانشناسی و مشاوره و مدرس دانشگاه

حوزه فعالیت تخصصی ایشان عبارت اند از:

مشاوره ازدواج

مشاوره مسائل خانواده

شیوه های فرزندپروری

مسائل و مشکلات تحصیلی و تربیتی