دکتر محمد راضی مرادی
  • تخصص: دکتری مشاوره
  • شرکت: خدمات روانشناسی و مشاوره شیوا

اطلاعات تیم

دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

بیش از 5 سال سابقه ارائه خدمات تخصصی روانشناسی

مدرس دانشگاه

 

حوزه فعالیت تخصصی ایشان عبارت است از:

فردی بزرگسال

ازدواج

تعارضات زناشویی و خانوادگی