میثم عماری
  • تخصص: کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
  • شرکت: خدمات روانشناسی و مشاوره شیوا

اطلاعات تیم

دارای پروانه تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

 

 

حوزه فعالیت تخصصی ایشان عبارت است از:

مشاوره فردی بزرگسال، زوج و خانواده