دکتر معصومه علی محمدی
  • تخصص: دکتری روانشناسی عمومی
  • شرکت: خدمات روانشناسی و مشاوره شیوا

اطلاعات تیم

دکتری روانشناسی و مدرس دانشگاه

بیش از 10 سال سابقه ارائه خدمات تخصصی روانشناسی

دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره