دکتر مریم پور رحیمی
  • تخصص: دکتری روانشناسی
  • شرکت: خدمات روانشناسی و مشاوره شیوا

اطلاعات تیم

دکتری روانشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دارای پروانه تخصصی از سازمان نظام روانشناسی

بیش از 10 سال سابقه ارائه خدمات تخصصی روانشناسی و مشاوره

 

حوزه فعالیت تخصصی ایشان عبارت است از:

فردی بزرگسال، ازدواج، تعارضات زناشویی و خانوادگی