مریم محمدزاده
  • تخصص: کارشناسی ارشد مامایی با گرایش مشاوره مامایی
  • شرکت: خدمات روانشناسی و مشاوره شیوا

اطلاعات تیم

تشخیص و درمان اختلالات جنسی

ارتقای رضایت جنسی زوجین

مشاوره و آموزش سلامت جنسی در بلوغ، بارداری، شیردهی، ناباروری، یائسگی

مشاوره پیشگیری از بیماری های مراقبتی