دکتر حمیدرضا فرهمند
  • تخصص: دکتری روانشناسی بالینی
  • شرکت: خدمات روانشناسی و مشاوره شیوا

اطلاعات تیم

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

بیش از 15 سال سابقه ارائه خدمات تخصصی روانشناسی

 

حوزه فعالیت تخصصی ایشان عبارت است از:

فردی بزرگسال

زوج

اختلالات جنسی و زناشویی