دکتر فرشته آزادنیا
  • تخصص: دکتری روانشناسی بالینی
  • شرکت: خدمات روانشناسی و مشاوره شیوا

اطلاعات تیم

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

بیش از 5 سال سابقه ارائه خدمات تخصصی روانشناسی

مدرس دانشگاه

 

حوزه فعالیت تخصصی ایشان عبارت است از:

فردی بزرگسال

اختلالات بالینی

ازدواج

تعارضات زناشویی و خانوادگی

مشکلات و اختلالات جنسی