فهیمه پورمند
  • تخصص: کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
  • شرکت: خدمات روانشناسی و مشاوره شیوا

اطلاعات تیم

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

 

حوزه تخصصی فعالیت ایشان عبارت است از:

درمان مشکلات و اختلالات کودکان (اضطراب، افسردگی، پرخاشگری، لجبازی، نافرمانی و ….)

آموزش والدین

برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه والدین و کودکان