اکرم سهرابی
  • تخصص: کارشناسی ارشد روانشناسی
  • شرکت: خدمات روانشناسی و مشاوره شیوا

اطلاعات تیم

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

بیش از 5 سال سابقه ارائه خدمات تخصصی روانشناسی

 

حوزه فعالیت تخصصی ایشان عبارت است از:

فردی

مهارت های ارتباطی زوجین و زوج درمانی

خانواده و مهارت های فرزند پروری

آموزش مهارت های زندگی

آموزش مهارت های زندگی کودک ونوجوان